Shake shake Love will be out this Friday, the 27th. Our LP will follow shortly.

Already, the album has received great reviews and beautiful wordings.

Hymn 8/1 writes “Det sägs att det sista som överger människan är hoppet och Siri Karlsson får mig att bli starkare.” … it is said the last thing that abandons us humans is hope and Siri Karlsson makes me stronger… Daniel Andersson

Di 4/5 “Det väser, sprakar, värmer från Siri Karlssons nya album”, skriver Gradvall

Gaffa 5/6 “Maria Arnqvist och Cecilia Österholms duoprojekt Siri Karlsson bara fortsätter att fascinera.” Magnus Sjöberg

Review in Di 4/5 Siri Karlsson Shake Shake Love, by Gradvall

0

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.pledit {display: none;}